Bestuur Martinikoor

Voorzitter:

Eddy Kroeze

Secretaris:

Bote van der Meer

Penningmeester:

Jos Hazekamp

Leden:

Corry Vagevuur

Henk van Huizen