Hennie Hengelman

                                         Hennie Hengelman

                                    25 jaar koorlid

In september 1994 is Hennie lid van het Martinikoor geworden. Bij Hennie komt Diny op de eerste plaats, maar ook het Martinikoor draagt hij een warm hart toe.

Hennie is als lid al jaren actief binnen het koor, hieronder een kleine opsomming.

  1. Hij is jaren lang bestuurslid geweest.
  2. Is nog steeds actief als huismeester.
  3. Als een zanger een keer niet kan, belt hij Hennie en het wordt genoteerd
  4. Is de helpende hand achter de bar.
  5. Kan ook nog steeds goed zingen.
  6. Hij is bibliothecaris .

Als huismeester  zorgt Hennie  ervoor dat de koffie klaarstaat tijdens de repetitie, hij zet de stoelen en het orgel klaar, en ook het gebouw houd hij schoon zowel binnen als buiten.

Met andere woorden een man als Hennie is onmisbaar voor het koor.

Als koor hopen wij ook dat Hennie nog jarenlang bij het koor blijft.

En dat hij samen met Diny nog jaren in gezondheid oud mag worden.

Hennie werd beloond met een speld en oorkonde, Diny kreeg bloemen.

.