Bestuur Martinikoor

Voorzitter:  Eddy Kroeze

Secretaris:  Frans Keur

Penningmeester:  Jos Hazekamp

Leden:  Corry Vagevuur  Henk van Huizen